ÅRSMØTE

Dato: 08. februar 2018 11:00 -

Årsmøte i Forsvarets Seniorforbund Avdeling Trondheim torsdag 8 februar kl. 1100 i Hornemansgårdens festsal.

        SAKSLISTE

1.   Åpning av møtet. Ett minutts stillhet til minne om de medlemmer som har gått bort siste   år.

2.   Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3.   Valg av møteleder.

4.   Valg av referent.

5.   Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

6.   Årsberetning for 2017.

7.   Regnskap for 2017.

8.   Fastsettelse av medlemskontingent for 2018.

9.   Budsjett for 2018. 

10. Innkomne forslag.  ( NB !  må være styret i hende senest 1 februar)

11. Valg av styre, revisorer og valgkomite.

12. Avslutning.

 

Som vedlegg til den offisielle innkallingen følger:  Årsberetning 2017, Regnskap 2017 og Valgkomiteens forslag til ny styresammensetting.

                                                         

                                                    Gudmund Beitland