En info i helsesaker. Fra og med mars 2017 er alle oppdateringer/nyheter datert med når de ble tatt inn.

En info fra FSF avd Rygge

Fra og med mars 2017 er alle oppdateringer/nyheter datert med når de ble tatt inn

Frikort og egenandeler.

Før du får frikort skal du ha betalt et visst beløp i egenandeler. Dette beløpet vil endre seg fra år til år. Hvis for eksempel taket for egenandeler er kr 2185 får du frikort når denne grensen blir nådd. Om den siste egenandelen du betaler gjør at egenandelstaket overskrides med et beløp mindre enn 200 kr tilfaller det overskytende beløpet statskassen. Hvis det overskytende beløpet er større enn 200 kr vil du få alt du har betalt i egenandeler og som overskrider kr 2185 tilbakebetalt til egen konto. Det er viktig å følge med på hvor mye en betaler i egenandeler. Hvis du for eksempel i en 3-måneders periode har betalt egenandeler som overskrider kr 520 (2016) skal du ikke betale mer enn kr 520. Dette har spesielt betydning for de siste tre månedene før du får frikortet. Planlegger du et større medisinkjøp for å overstige egenandelsgrensen med kr 200 og få refundert det overskytende vil ikke dette være mulig om medisinene kjøpes på samme resept som det som var grunnlaget for at du oppnådde grensen på kr 520. I så tilfelle blir statskassen fornøyd. Når det snakkes om et tak for egenandeler er dette en sannhet med modifikasjoner. Er egenandelstaket kr 2185 er det i virkeligheten 2384.

Årsaken til helse INFOene fra styret i FSF avd Rygge til medlemmene er å informere om:

 1. økonomiske støtteordninger. De støtteordninger vi har i dag til medisinsk behandling og rehabilitering trådte ikke i kraft før 1 januar 1967. Ny lov trådte i kraft 1 mai 1997.
 2. at du kan henvende deg til pasient- og brukerombudene å få gratis støtte i helsesaker.
 3. hva regelverket sier om ventetid ifm konsultasjon hos fastlegen og ventetid for behandling på sykehus
 4. ved årlig helsekontroll skal følgende sjekkes. Forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen og prostata, risiko for hjertesykdom, diabetes/stoffskifteforstyrrelse, blodmangel/anemi, nyrefunksjon, inflammasjon og stress. Hurtige og riktige avgjørelser skal tas.
 5. at muntlige tilbakemeldinger kan misforstås når du befinner deg i en sårbar situasjon, derfor skal også skriftlige opplysninger om helsetilstand gis.
 6. at du bør sjekke inntak av medisiner for å unngå feilmedisinering, spesielt ved flerbruk.
 7. at din Kjernejournal skal føres og du eller pårørende må kontrollere innholdet.
 8. at du bør styre unna aktører som tilbyr useriøs og kostbar helsehjelp.
 9. at gitte lover og bestemmelser ifm helsehjelp i inn- og utland tilbys
 10. hva du har krav på av økonomisk støtte ifm akutt eller varlig sykdom
 11. hva innebærer klinisk utprøving av medisin og utstyr.
 12. at forskning på humant biologisk materiale og forsknings-biobank kan skje uten samtykke.
 13. at klinisk utprøvning av legemidler og klinisk utprøvning av medisinsk utstyr på mennesker skjer uten samtykke.
 14. at kliniske utprøvninger som omfatter genterapi ved kreft kan skje uten samtykke.
 15. at din helsejournal kan bli snoket i av helsepersonell og bli misbrukt av ulike aktører.
 16. useriøs reklameinformasjon om kosthold (informere og selge) og mosjonstilbud for å utnytte mennesker i sårbare situasjoner.
 17. skadevirkninger dersom helsekost tas samens med medisiner utskrevet av lege (feilmedisinering)
 18. at for krevende eller for anstrengende trening kan være skadelig.
 19. ved spørsmål finne svar eller informere deg om hvor du skal henvende deg i Helsedepartementet for å få svar.

Dokumenter