Torskeaften

Dato: 02. mars 2018 19:00 - 22:00

Befalsklubben Rygge inviterer stasjonens ansatte og pensjonister til torskeaften 2. mars 2018 kl 19.00.

. De som ønsker å delta må sørge for egen transport til flystasjonen.

Vedlegg