Onsdagskaffe 2017

Siste onsdagstreff før sommerferien blir 7. juni

Første onsdagstreff etter sommerferien blir 23. august

Idrettshuset på Rygge er stedet hver onsdag kl 12:30 i sesongen

 

Kaffe.jpg