11 jan - Fredrikshald Borgervæpning - omtale av foredraget

FREDRIKSHALD BORGERVÆPNING I SENIORFORENINGEN

På seniorforeningens første møte i 2018 var temaet Fredrikshald Borgervæpning. Foredragsholder Torbjørn A. Østbys presentasjon av krigshistorien i Halden inneholdt mye interessant informasjon som kanskje har blitt noe underkommunisert i de mest kjente historiske beretninger sett fra Fredriksten festning.

Hærordningen av 1628 påla bøndene å stille soldater til Hæren mens byborgerne ble pålagt plikt til å forsvare sine byer. Strandsittere og kystbefolkning ble utskrevet til marinen.

Han hevdet således at under kampene i Halden i 1640-årene og i 1658 bestod hoveddelen av de norske styrkene av byens borgere av forskjellig slag og bare i mindre grad soldater fra Hærens kompanier.

I 1665 ble Fredrikshald Borgervæpning formelt organisert med to kompanier, et i Sør-Halden og et på Nordsiden, begge med egne faner.

Først i 1802 fikk Borgervæpningen egne uniformer.

Foredragsholderen informerte til slutt om foreningens ambisiøse planer for en byfest i tiden 24 – 26. august som en markering av 300 års minnet etter Karl XII død.

En liten historie av det mer kuriøse slaget kunne Østby også bidra med. Han hevdet at stedsnavnet BRØDLØS stammet fra en situasjon under kampene i 1658 – 60 hvor svenske styrker ble avskåret i dette området og slapp opp for mat.

 

Fredrikshald Borgervæpning.JPG
Soldat-Borgervæpning[1104].jpg
Kanon.JPG
Tekstplakat.JPG