Bergheim Bo og aktivitetssenter - Oppsummering av møtet 12. april

VELLYKKET MØTEKVELD I SENIORFORENINGEN

Torsdag 12. april kom prosjektleder for Bergheim Bo- og aktivitetssenter Inger Lund Olsen på besøk. Hennes foredrag med masse spørsmål og kommentarer var åpenbart noe som mange var interessert i. Bergheimsentret er under bygging og planlegges å stå ferdig i februar neste år. Olsen betegnet sentret, som består av moduler for 8 pasienter vil til sammen få 96 plasser, som et sykehjem. I tillegg vil der i et dagsenter bli plass for 24 dagpasienter. Prosjektlederen presenterte mange tanker om tiltak som skal bidra til trivsel blant pasientene og gode arbeidsforhold for de ansatte.

Halden kommune bygger nytt sykehjem på Bergheim som skal stå ferdig medio februar 19. Bergheim bo-og aktivitetssenter har 96 beboerrom og to dagsenter med til sammen 24 plasser. Senteret vil bli tilrettelagt for personer med demens. Vi skal forme tjenester basert på kommunalavdelingen helse og omsorgs visjon: «Sammen om et godt liv. Tjenester basert på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, verdighet og mestring.

Det skal etableres små boenheter med 8 beboere hvor fokus vil være tilrettelagt for et godt hverdagsliv tilpasset aktiviteter i trygge områder. Stort fokus på velferdsteknologi og samarbeid med lag og foreninger og frivillige vil være en viktig del av tilbudet.

2018-03-12 Bergheim.jpg
Bilde fra møtet.JPG