Medlemsmøte 12 april - Bergheim Bo og aktivitetssenter - foredrag av rådgiver Inger Lund Olsen

Halden kommune bygger nytt sykehjem på Bergheim som skal stå ferdig medio februar 19. Bergheim bo-og aktivitetssenter har 96 beboerrom og to dagsenter med til sammen 24 plasser. Senteret vil bli tilrettelagt for personer med demens. Vi skal forme tjenester basert på kommunalavdelingen helse og omsorgs visjon: «Sammen om et godt liv. Tjenester basert på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, verdighet og mestring.

Det skal etableres små boenheter med 8 beboere hvor fokus vil være tilrettelagt for et godt hverdagsliv tilpasset aktiviteter i trygge områder. Stort fokus på velferdsteknologi og samarbeid med lag og foreninger og frivillige vil være en viktig del av tilbudet.

2018-03-12 Bergheim.jpg