AVFALLSHÅNDTERING I HALDEN - Oppsummering fra møtet 3. mai

MEDLEMSMØTE TORSDAG 3 MAI

SØPPEL- OG RENOVASJON – ET TEMA SOM ANGÅR OSS ALLE

På foreningens møte torsdag 3. mai orienterte faglig leder renovasjon, Kåre Edvardsen fra teknisk etat om kommunens nye system for behandling av søppel og avfall. Riktig sortering av avfallet er vesentlig for optimal effekt av gjenvinning og resirkulering. Det mest synlige tiltak i kommunens nye system er kanskje den lille grønne posen for matavfall. Ved maskinell sortering vil posens grønne farge indentifiserer innholdet. For øvrig fikk vi vite at alle tekstiler og sko skal i egne containere. Det samme gjelder jo papir/papp, glass og metall samt spesialavfall. Stor spørrelyst tyder på at behovet for informasjons om det nye systemet er betydelig.

Etter foredraget var det som vanlig kaffekos og vinlotteri.

2018-05-03 Foredragsholder.JPG
2018-05-03 Søppelpose.JPG