Medlemsmøte

Dato: 21. februar 2018 19:00 -

Vi avholder vår tradisjonelle Torskeaften i Bombardersalen. Påmelding til sekretær innen 13. februar.