Medlemsmøte

Dato: 24. januar 2018 19:00 -

Carl-Einar Kure foredrar over temaet "Oppvekst på 50-tallet.

Møtet er i Bombardersalen.