Årsmøte

Dato: 20. mars 2019 19:00 -

Årsmøtet er i Bombardersalen i Tøyhuset. Saker til årsmøtet må være innmeldt innen 10. mars.