Rekeaften i Bombardersalen i Tøyhuset

Dato: 22. mai 2019 19:00 -

I år bytter vi ut "havets aften" med rekeaften. Påmelding til sekretær innen 15. mai.