Styremøte 13. februar 2019 kl 1700

Dato: 13. februar 2019 17:00 - 19:00

Styret møtes onsdag 13. februar kl 1700 i bygning 60 på Akershus festning, primært for å behandle sakene som skal årsmøtebehandles 26. mars.