Medlemsmøte tirsdag 13. november 2018 kl 1200, Forsvarsmuseets aula

Dato: 13. november 2018 12:00 - 14:00

Folk og Forsvar foredrar om "Europeisk (u)sikkerhetspolitikk".

 

Tirsdag 13. november 2018 kl 1200 foredrar Folk og Forsvar om "Europeisk (u)sikkerhetspolitikk"på FSF Oslos medlemsmøte, i aulaen på Forsvarsmuseet.

Hjertelig velkommen!