Medlemsmøte med foredrag - Kl. 12.00 - Forsvarsmuseets aula

Dato: 17. oktober 2017 12:00 -

Tema er: Eldreomsorgen i Oslo v/Tore Nyseter

Tore Nyseter:

 - Er nå pensjonist

 - Medlem av "Det sentrale eldreråd"

- Tidligere sosialsjef

- Tidligere FOU sjef i Kommunenes sentralforbund

- Forfatter av bl. a. "Velferd på avveier"