Medlemsmøte 16. oktober 2018 kl 1200, Akershus festning, bygning 14

Dato: 16. oktober 2018 12:00 - 14:00

NB! Medlemsmøtet er flyttet fra aulaen på Forsvarsmuseet til Forsvarets høgskole, bygning 14 inne på festningsområdet (se vedlagte kart).

Vi har fått låne møterom av Forsvarets høgskole/Sjefskurs. Dere vil bli møtt i døren av representant for FSF Oslo.

Kjell Dølven foredrar om " Generell bruk av smarttelefon og digitale hjelpemidler ".

Hjertelig velkommen!

Vedlegg