Årsmøte 2018

Dato: 20. mars 2018 12:00 -

Årsmøtet holdes på Artilleriloftet, bygning 65, Akershus festning.

Møtet begynner kl 1200.

Vel møtt!