Studietur med Folk og Forsvar til Wien og Bratislava - v/Harry Brenna FSF-Oslo

Folk og Forsvar er en svært anerkjent paraplyorganisasjon for 62 medlemsorganisasjoner.

Organisasjonen arrangerer årlig studieturer blant annet til Wien og Bratislava. Studieturene tar sikte på å øke kunnskapen om Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSCE/OSSE), FN-organisasjonene IAEA (International Atomic Energy Agency) og UNODC (United Nations Office for Drugs and Crime), samt politiske forhold i Østerrike og Slovakia.

Programmet omfatter besøk og orienteringer ved den norske OSSE-delegasjonen og Den norske ambassaden i Wien, besøk/orienteringer på OSSEs hovedkvarter i Hofburg, omvisning på FNs hovedkvarter i Wien, og besøk/orienteringer på Den norske ambassaden i Bratislava.

Bakgrunnen til deltakerne er ofte svært forskjellig. Vår gruppe besto av pensjonerte offiserer, studenter og ansatte i frivillige organisasjoner. Felles for alle er interesse for Forsvar og sikkerhetspolitikk.

Dokumenter

Bratislava.jpg