Aktuelt

 • Sommermøte på Lutvann

  06. juni 2018
 • FSFs seniortur til Portugal

  03. desember 2017

  Osloavdelingens høsttur var i år lagt til Portugal. Nytt av året var at turen var bestilt i samarbeide med Avinors lokalavdeling i Oslo.

 • Studietur med Folk og Forsvar til Wien og Bratislava - v/Harry Brenna FSF-Oslo

  01. november 2017

  Folk og Forsvar er en svært anerkjent paraplyorganisasjon for 62 medlemsorganisasjoner.

  Organisasjonen arrangerer årlig studieturer blant annet til Wien og Bratislava. Studieturene tar sikte på å øke kunnskapen om Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSCE/OSSE), FN-organisasjonene IAEA (International Atomic Energy Agency) og UNODC (United Nations Office for Drugs and Crime), samt politiske forhold i Østerrike og Slovakia.

 • Aldersgrense på reiseforsikring

  30. oktober 2017

  Nordmenns reisemønster har endret seg dramatisk de siste årene – noe som også gjelder seniorene. Flere og flere reiser langt, til mer eksotiske steder og blir borte lenge. Da er det viktig å ha en god reiseforsikring i bagasjen, om uhellet skulle være ute. Men det mange ikke er klar over, er at deler av reiseforsikringsdekningen ofte reduseres, eller i verste fall bortfaller, når du passerer en viss alder, mellom 67 og 80 år.

 • Fremtidsfullmakt

  29. oktober 2017

  Hva er en fremtidsfullmakt?

  En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Planlegg derfor alderdommen med fremtidsfullmakt.

 • Vesle Skaugum på Golsfjellet - et tilbud for deg?

  10. august 2016

  Vesle Skaugum-fondet ønsker at vedlagte «reklame» for Vesle Skaugum bekjentgjøres.

 • Støtt FSF-Oslo med din grasrotandel

  16. mars 2016

  Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt, din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

  Åpne pdf-filen nedenfor og se hvordan du går fram!