Historikk

Stiftet 24 mars 1983

Forsvarets Pensjonistforening Lillehammer ble stiftet 24. mars 1983. H. Ø. Lambine, som var en av stifterne, deltar fortsatt aktivt på møtene. I 2015 ble han 95 år og kan trygt tituleres "Forsvarets eldste sambandsoldat".

Foreningen har gjennom tiden skiftet møtesteder. Det begynte i Kvernhuset, Mølla Hotell, deretter 2. etg i Bøndernes Hus og så til Røde Kors-huset. Foreningen har nå onsdagstreff i Gartnerhagen bo- og servicesenter. Møtetidspunkt fremgår av kalenderen.

Årsmøter har tradisjonelt vært avviklet i Befalsforlegningen på Jørstadmoen

Akershus festning.jpg