Årsmøtedokumenter 2018

På årsmøtet 14.2.2018 ble Asle J Kjeldsberg valgt som leder.

For øvrige valgte se Verv

Fremlagte dokumenter og protokoll fra årsmøte ligger som vedlegg til denne artikkelen

Dokumenter