Årsmøtedokumenter 2017

På årsmøtet 22. 2. 2017 ble Martin Åsegg gjenvalgt som leder.

For øvrige valgte se Verv

Fremlagte dokumenter og protokoll fra årsmøte ligger som vedlegg til denne artikkelen

Dokumenter