Styremøte i FSF Vesterålen.

Dato: 14. februar 2018 19:00 - 21:00

FSF Vesterålen avholder styremøte på PC-torget SKYS, onsdag 14/2-2018 kl. 19:00. Formell innkalling kommer etter hvert.