Årsmøte i FSF Vesterålen.

Dato: 20. februar 2018 18:00 - 20:00

FSF Vesterålen avholder Årsmøte i "Store Konferanserom" i menig-messa, SKYS, tirsdag 20.2.2018 kl. 18:00.

Nestleder i forbundet, Per Anders Volden vil komme og holde foredrag om bl.a. fremtidsfullmakt. Et ukjendt begrep for mange.  Vel møtt!