FSF - Vesterålen

Headingbilde_vest.jpg

HJERTELIG VELKOMMEN TIL FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) AVDELING VESTERÅLEN.

Vi er en av i alt 39 avdelinger i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte tidligere kollegaer og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellige slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak .

Nytt fra oss

 • GOD SOMMER!

  22. juli 2018
 • Forsvarets seniorforbund jubilerer

  17. februar 2018

  Forsvarets seniorforbund fyller 35 år!

  Forsvarets seniorforbund har støttet, hjulpet og informert forsvarets pensjonister gjennom 35 år.

  1. februar 2018 er det 35 år siden Forsvarets pensjonistforening ble stiftet sentralt. Forbundet byttet navn til Forsvarets seniorforbund (FSF) den 8. juni 2011. FSF består av 39 avdelinger fra Kristiansand i syd til Kirkenes i nord. Med ca 6250 medlemmer er fortsatt FSF den største seniororganisasjonen i staten. Det er viktig å legge merke til at forbundets formål og oppgaver i hovedsak har bestått. FSF forsvarer seniorenes pensjonsrettigheter, har drøftinger med regjeringen og de gir individuell rådgivning i pensjonssaker. Den viktigste aktiviteten foregår i de 39 avdelingene rundt omkring i landet. Her gjennomføres det foredrag, reiser, sosiale sammenkomster, støtte til det lokale samfunn, deltakelse i diverse råd og utvalg og ikke minst ivaretakelse av venner og kollegaer som har et ønske og behov for det.

  I alle de 35 år FSF har eksistert har hver eneste Forsvarssjef sett verdien av det arbeid FSF gjør for Forsvarets seniorer/pensjonister.

 • Leders Fravær

  15. september 2017

  Leder vil være på reise i følgende perioder - Vinter og vår. (Foreløpig oversikt - Med forbehold).:

  01-04/5-18, 11/5-20/5-18.

  I disse tidsrom overtar nestleder ansvaret for avdelinga. (Se "Verv" her.)

Kontakt oss

47014090

Leder
Per-Erik Eriksen
Vesterålsgt. 98,
8400 Sortland

 

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Ingen lokale aktiviteter registrert.

Om oss