Om avdelingen

Fredag 25. oktober 1996 ble det avholdt et stiftelsesmøte for Forsvarets Pensjonistforening Fauske på "Velferdshuset", Eiaveien 7.

Fra Forbundet møtte leder Gabriel Lund, sekretær Arne Svendsen og landsstyremedlem Kåre Johansen. Fra FP Bodø møtte formann Eldar Øvereng og 15 interesserte fra Fauske.

Det ble nedsatt et interinstyre som skulle forberede konstituerende årsmøte mandag 24. februar 1997. Vår første formann ble Valter Hauglid.

Ved starten var det 41 hovedmedlemmer, 24 ledsagere og 1 lokalmedlem.

Per 1. desember 2012 har medlemstallet økt til 103 medlemmer.

På Landsmøtet 2011 ble det vedtatt at Forbundet nå skal hete Forsvarets Seniorforbund, og lokalforeningene skal være avdelinger. Vårt navn er nå Forsvarets Seniorforbund avd. Fauske.

Er du interessert, ta kontakt, og vi lover deg et meget godt miljø.