Styremøte tirsdag 4. okt. 2016 kl 1100 på Fauske Eldresenter

Høstens andres styremøte blir tirsdag 4. okt. kl 1100 på Fauske Eldresenter.

På styremøtet blir det drøftinger om høstens program samt opplegg for veving av nye medlemmer.

Ellers vanlige møtesaker.

NB!!  Husk kulturkaffen torsdag 6. okt. kl 1100 på Fauske Eldresenter. Vår avdling har ansvaret.

Mvh

Styret