Referat fra styremøtet 7.juni 2016

08. juni 2016

Referat frs sryrmøtet 7. uni 2016 på Fauske Eldresenter.

 

Styret diskuterte avdelings behov som det bør satses i helse- og omsorgsplanen fram til 2020 i Fauske Kommune.

Forslaget sendes til Fauske Eldreråd.

Dette var det siste sryemøtet før sommerferien. Neste styremøte blir tirsdag 30. august kl 1100 på Fauske Eldresenter.

Styret ønsker alle en riktig god sommer.

Mvh

Lars 

Dokumenter