Besøket på Reitan

Den 26. februar var 25 tildigere forsvarsansatte fra Fauske og Bodø invitert til omvisning i Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan.

Her ble vi behørig tatt imot og i to timer guidet gjennom anlegget. Vi fikk først en generell brief om FOHs oppgaver for siden å avlegge besøk hos Operativt Samband og i Ops'en. På begge plasser ble vi briefet om hovedkvarterets militære og sivile oppgaver. Utrolig informativt og interessant.

All honnør til FOH som ville sette av tid til oss på denne måten!

(Siste bilde: utdeling av vervemateriell).

Besøk på FOH