Årsmøtet 2017 ble gjennomført på Fauske Eldresenter 21.02.2017.

Denne gangen hadde vår "faste" møteleder, Bernt Kristiansen, forhindret fra å delta, så leder Lars ledet møtet.

Årsmøtesakene gikk greit unna.

Etter årsmøtesakene var gjennomført, fortalte Kjell Sandvik om "Illegale radiostasjoner under okkupasjonen 1940 - 45". Det var et meget interesant hvor Kjell bl.a. viste mange bilder. Utrolig hvor mye "undergrunnen" kunne finne på for å skjule sine virksomheter. Stor takk til Kjell.

Styremedlemmene Turid, Rigmor og Ragnhild serverte varmt smørbrød, kake og kaffe. Det samkte godt. Takk til de og. 

Dokumenter