Nyttige lenker

På denne siden vil du finne lenker til organisasjoner, foreninger og offentlige etater som vi tror kan være nyttig.

Veiviser for offentlige tjenester på nett 

Altinn, Nav etc

Altinn

Digipost

Brønnøysundregistrene

NAV

Statens Pensjonskasse

Skatteetaten

Direktoratet for ehelse

Helse

helsenorge.no

Aldring og helse

Folkehelseinstituttet

Helfo

Helsenorge

Helse Nord

Helsebiblioteket

Helse forts.

Helsedirektoratet

Helsereiser

Statens legemiddelverk

Kreftforeningen

Prostatakreftforeningen

Brystkreftforeningen

Norsk Pasienterstatning

Kommuner

Bodø kommune

Fauske kommune

Beiarn kommune

Saltdal kommune

Gildeskål kommune

Meløy kommune

 

Stat - fylke

Forsvaret

Fylkesmannen i Nordland

Nordland Fylkeskommune

Forbrukerrådet

Kartverket

Lovdata

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Stat - fylke forts.

Norges Bank

Politiet

Posten Norge

Regjeringen

Stortinget

Statens Vegvesen

Salten Brann IKS

Visit Bodø

Visit Norway

Andre

Avinor

Boligmappa

Den Norske Kirke

Mitt anbud

Nordlandsforskning

Arkiv i Nordland

Folk og Forsvar

Norges Forsvarsforening

Andre forts.

Norsk luftfartsmuseum

Tusenhjemmet

Wikipedia

Stormen

Fram kino

TV-guide

Norgeskart

Politiske partier

Arbeiderpartiet

FRP

Høyre

MDG

Rødt

Senterpartiet

Venstre

Senior

Bodø eldreråd har egen Facebook-side.

Seniorporten (Statens seniorråds nettsted for alle som er opptatt av seniorpolitikk)

Seniornett (Seniornett Norge er en frivillig organisasjon og har siden starten i 1997 jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen).

Pensjonistforbundet

Seniorpolitikk

Debatt

AldriMer (Kristisk søkelys på Forsvar og sikkerhet)

Holder de ord (Følger med på hva som skjer på Stortinget).