Om avdelingen

Datoen for den konstituerende generalforsamlingen var 12. oktober 1982.

Onsdag 12. mai 1982 ble det arrangert pensjonisttreff i Befalsmesse II, Bodø hovedflystasjon. Hensikten med dette treffet var å diskutere stiftelsen av en pensjonistforening for Forsvarets personell i Salten-området

Det ble nedsatt et interimstyre som skulle komme med forslag til vedtekter. Datoen for den konstituerende generalforsamlingen var 12. oktober 1982.

Ved starten var det bare 13 medlemmer. Det ble på generalforsamlingen vedtatt å kalle foreningen for Forsvarets Pensjonistforening - Salten. Årskontigenten ble satt til kr 50,-.

Medlemstallet økte etterhvert til over 500, men har sunket noe de senere årene og vi er i dag ca 440 medlemmer. Foreningen ble delt i to da det ble opprettet en egen forening på Fauske og en del av våre medlemmer gikk over dit. Da Forsvarets Pensjonistforbund ble etablert i 1983 var vi blant foreningene som var med på stiftelsen av Forbundet. Vår daværende styreleder ble da valgt som styremedlem i Forbundet.

Foreningen (forandret til avdeling underlagt Forbundet etter årsmøtet 2011) har i alle år vært meget aktiv, både som sosial møteplass og som reise- og turarrangør, og vi har vært godt synlig i det lokale miljø. Blant annet er vi godt representert i Eldrerådet i kommunen. Vi gjennomfører sosialt kaffe- og vaffelmøte hver onsdag i våre lokaler i Befalsmessa, Bodin Leir. Her møter det opp fra 40 til 75-80 hver gang! I tillegg gjennomfører vi medlemsmøter 4 ganger i året med ekstern foredragsholder. 

Vi er blant de største senior-/pensjonistorganisasjonene i Bodø og vi lager også en lokalavis som sendes alle medlemmene. Avisa kan også leses på denne hjemmesiden; se under Aktuelt.

Er du interessert, ta kontakt med oss lokalt eller Forbundet. Vi lover deg et godt miljø med mange spennende aktiviteter.

Befalsmessa