Lederkonferanse

Leder deltok på Lederkonferansen, 2 -4 mai på Sanner hotell, Gran.
Av 39 foreninger møtte det ledere (representanter) fra 33 avdelinger, totalt deltok det 54 deltakere.
Fra vår region 2, deltok det 4 ledere pluss vararepresentanten for regionslederen.
Saker som ble orientert om var Forsvarets status, utvikling og utfordring. ved sjef FST genlt. Erik Gustavson.
FSF`s utfordringer og medlemsrekruttering, orientering fra Org. og Vedtektsutvalget og Strategi & handlingsutvalget ble også presentert.
FSF - Eldrepolitiske dokument som ble godkjent i 2017 er nå utgitt.
Regionsmøtene tok for seg medlemsrekruttering og medlemspleie i egne gruppearbeid som ble presentert i plenum-