ÅRSMØTE 2018 FSF AVDELING VÆRNES - PÅ HUSET.

Dato: 20. februar 2018 12:00 -

Vanlige årsmøtesaker. Eventuelle saker medlemmer vil fremme til årsmøtet må være styret ved sekretær Arne Thingstad i hende senest 6 februar.