Styret i FSF Hamar

  Leder

  Helge Ringdal

 906 56 820

  he-ri@online.no

Nestleder

Nora Juliet Wiken

480 21 052

njwiken@gmail.com

Kasserer

Jon S Kielland

975 94 082

jon.s-kielland@hotmail.com

Sekretær

Tor Sørensen

934 84 242

s_tor2003@yahoo.no

Styremedlem - Tur

Mathias Aasen

908 47 049

mataasen@bbnett.no

Styremedlem - Flagg

Ole Johan Silseth

480 88 936

olsils@online.no

Styremedlem

Gerd Aslaug Bråten

457 61 526

asl-braa@online.no

  Varamedlem

  Birgit Alhaug

905 39 766

 kaasia@online.no

Varamedlem

Arild Haugen

991 11 710

arilh6@online.no