Styret i FSF avd. Elverum for 2018-2019

Styret i FSF avdeling Elverum for 2018/19:
Leder:                    
Hans Harviken
h-harvik@online.no
# 917 38 695

Nestleder/sekretær:
Knut Vold  
knut.vold@gmail.com 
# 469 18 481

Kasserer:               
Dag Axel Stengel 
dag.stengel@gmail.com
# 907 51 822

Styremedlem:         
Marit T. Vardeberg 
marit19_38@outlook.com
# 954 50 477

Styremedlem:         
Jan Erik Ottersen 
jeottersen@gmail.com
# 952 37 860

Styremedlem:         
Roar Solbakken  
rsol@online.no
# 916 87 197

Styremedlem,
leder turkomiteen:   
Thor Anders Sognli
tasognli@gmail.com
# 412 99 228

Styremedlem:         
Arne Druglimo
arne.druglimo@gmail.com
# 911 66 652