Frivillige til å hjelpe på Østkanttorget lørdag 11. august 2018

Dato: 11. august 2018 08:00 - 14:00

Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum har fått tildelt "ansvaret" for Østkantorget lørdag 11. august 2018.
Vi trenger frivillige til vaffelsteking, salg av kaffe og vafler, salg av lodd på "lopper" og innkreving av gebyr for torgplass.

Vi håper at flere enn styremedlemmene kan finne tid til å delta på en liten dugnad, hvor alle inntektne går til drift av Møteplassen og aktivitetene som gjennomføres der for oss seniorer!
Absolutt minimum av behovet er:

  • 2 personer til vaffelsteking
  • 2 personer til salg av kaffe og vafler
  • 2 personer til salg av lodd og innkreving av gebyr for torgplassen.

Hadde flere meldt seg til denne dugnaden (som er for Møteplassen), kunne vi ha delt opp dagen i flere økter!

Hjelp oss i styret, så vi får gjenomført dette arrangementet/dugnaden på en god måte!