Invitasjon til lunsj og orienteringer i Befalsmessa på Terningmoen

Dato: 17. april 2018 10:00 - 13:00

Medlemmer av Forsvarets seniorforbud avdeling Elverum inviteres til Befalsmesa på Terningmoen til følgende program:

- kl 1000 - 1100 sosial prat med kaffe og kake
- kl 1100 -1200 vi inviterer til lunsj i messa
- kl 1200 -1300 korte orienteringer ved Per Anders Volden, nestleder i Forsvarets seniorforbund, om følgende temaer:
- ny offentlig pensjonsordning
- etterlattepensjon
- noen utfordringer det MÅ passes på ved framtidsfullmakt