Felles medlemsmøte med Brigadeveteranene tirsdag 29. august kl 1430 på ELTV

Dato: 29. august 2017 14:30 - 16:00

Tema på medlemsmøtet er ny befalsordning ("Other ranks"- konseptet) og nye distingsjoner.
Foredragsholder Rune Wenneberg.
Servering og loddsalg.