Fremtidig sykehusstruktur i Hedmark og Oppland - orientering i Befalsmessa Terningmoen tirsdag 14. mars kl 0930

Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, inviterer til orienteringsmøte i Befalsmessa på Terningmoen tirsdag 14. mars kl 0930. Møte avsluttes med at tilhørerne inviteres til felles lunsj ca. kl 1100.
Brukerrepresentant i styret for Sykehuset Innlandet, Aage Willy Jonassen, vil orientere om høringsbrevet vedr. fremtidig sykehusstruktur i Hedmark og Oppland. Han vil også "trekke fram" noen viktige faktorer når det gjelder spørsmålene i høringsbrevet, som skal besvares.
Høringsbrevet kan leses på: https://sykehuset-innlandet.no (hovedsiden til Sykehuset Innlandet).

Sykehuset Innlandets idèfaserapport beskriver faglige utviklingstrekk og vurderer ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Hvordan bør tilbudet være i 2040? Sykehuset Innlandet inviterer høringsinstansene til å gi sine innspill innen 12. mai.
Det er 6 spørsmål i høringsbrevet, som høringsinstansene spesielt blir bedt om å uttale seg om.

Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, har planer om å gi en høringsuttalelse. Møt opp i Befalsmessa og bidra med synspunkter til høringsuttalelsen!


 

Fremtidig sykehusstruktur_Promoboks_16x9.png