Tur til Mammuthuset i øvre Vang tirsdag 13. juni

Tirsdag 13. juni kl 1000 går turen til Mammuthuset i øvre Vang i Hamar.

Der vil Ole Nashaug gi oss en spennende orientering om Mjøsbassengets geologi og geologien knyttet til steinsamlingen i huset.

Felles lunch etter orienteringene.
Den består av fiskesuppe med brød fra Knutstad & Holen.
Avsluttes med kaffe og kringle.

Pris for medlemmer kr 300, -, ikke medlemmer kr 350, -.

Oppmøte på parkplass bak Terningen Arena tirsdag 13. juni kl 1000.
Vi kjører privatbiler og organiserer kjørelag ved fremmøte.

Påmelding innen fredag 9. juni kl 1500 til:

Thor Anders Sognli Mail: tasognli@gmail.com
Mobil: 412 99 228 eller til
Arne Druglimo Mail: arne.druglimo@gmail.com
Mobil: 911 66 652
mammut.jpg
 • Østkantorget lørdag 24. juni -17

  19. juni 2017

  Vi i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum har ansvaret for Østkantorget lørdag 24. juni.
  Minimum trenger vi 3-4 personer i vaffel/kaffebua, da de som steker vafler ikke kan håndtere penger samtidig.
  Så er det behov for 2-3 personer for å selge lodder og kreve inn betaling for utstillingsplassen.

  Klargjøringen starter kl 0800, med utsetting av bord og stoler. Til det tidspunktet trenger ikke alle møte, men fra kl 0900 må vi være klare med vaffler og kaffe for salg.
  Avsluttes innen kl 1400 med litt opprydding.
  De som har anledning til en liten dugnad, meld fra til leder Aage Jonassen # 951 95 189. Bruk SMS eller ring.
  NB! Vi håper det melder flere enn 5-7 personer, for da kan vi lage "skift"!
   

 • Turen til Mammuthuset

  14. juni 2017

  Fin tur til Mammuthuset tirsdag 13. juni og utrolig engasjerende og interessang orientering av Ole Nashoug, som var et oppkomme av kunnskaper om hvordan Hedmarken ble til gjennom millioner av år.
  Nå planlegger vi tur i Elverums-området med Ole Nashoug som guide og foreleser om Elverums geologi.

 • Sykehuset Innlandet - fremtidig sykehusstruktur

  09. mars 2017

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, inviterer til orienteringsmøte i Befalsmessa på Terningmoen tirsdag 14. mars kl 0930. Møte avsluttes med at tilhørerne inviteres til felles lunsj ca. kl 1100.
  Brukerrepresentant i styret for Sykehuset Innlandet, Aage Willy Jonassen, vil orientere om høringsbrevet vedr. fremtidig sykehusstruktur i Hedmark og Oppland. Han vil også "trekke fram" noen viktige faktorer når det gjelder spørsmålene i høringsbrevet, som skal besvares.
  Høringsbrevet kan leses på: https://sykehuset-innlandet.no (hovedsiden til Sykehuset Innlandet).

  Sykehuset Innlandets idèfaserapport beskriver faglige utviklingstrekk og vurderer ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Hvordan bør tilbudet være i 2040? Sykehuset Innlandet inviterer høringsinstansene til å gi sine innspill innen 12. mai.
  Det er 6 spørsmål i høringsbrevet, som høringsinstansene spesielt blir bedt om å uttale seg om.

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, har planer om å gi en høringsuttalelse. Møt opp i Befalsmessa og bidra med synspunkter til høringsuttalelsen!


   

 • Torskeaften fredag 3. mars 2017

  16. januar 2017

  Sett av fredag 3. mars kl 1900 - 2300 til den tradisjonelle torskeaften på SIRIS. Det blir litt annerledes i år!
  Se her:
  Aperitiff, som tidligere, men;

  "Skreiaften" med fersk torsk, lever og rogn med tilbehør. Bacalao, innbakt skrei, skreiboller, himmelsk fiskesuppe, lokalt flatbrød og hjemmelaget brød og tilbehør.
  Dessertbord og kaffe.

  Dette kan dere ikke gå glipp av. Detaljer om påmelding og pris kommer senere!

 • Tirsdagskaffe

  16. januar 2017

  Tirsdagskaffe på SIRIS!

  Forsvarets seniorforbund avd. Elverum starter nytt tilbud om sosialt samvær.

  Møt opp på SIRIS tirsdag 7. februar kl 1100 og inntil kl 1300 for sosialt samvær.

 • Årsmøte i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum tirsdag 28. mars 2017

  30. november 2016

  NB! Årsmøtedato er endret til tirsdag 28. mars!
  Det innkalles til årsmøte i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum tirsdag 28. mars kl 1430 i kantina på Elverum tekniske verksted (ELTV).
  Saker til årsmøte må være styret i hende senest fredag 10. mars 2017.

  Styret oppfordrer alle medlemmene til å møte!
  (Nesten som på håndballkamp i Terningen Arena).

 • Kiel-tur 2016

  17. oktober 2016

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum inviterer også i år til julebordscruise på Color Fantasy.
  Avreise fra transportkontoret, Terningmoen med buss mandag 5. desember kl 1000 til Hjortneskaia i Oslo.
  Båten går kl 1400. Ankomst Kiel neste dag kl 1000. Her har vi 4 timer tilgjengelig i land.
  NB! Husk pass.
  Tilbake i Oslo onsdag 7. desember kl 1000.

  Bindende påmelding innen fredag 4. november kl 1400.
  Se detaljer nedenfor.

 • Invitasjon til foredrag, Astrid Nøkleby Heiberg

  11. oktober 2016

  Elverum frivilligsentral inviterer til foredrag onsdag 26. oktober kl 1100,
  I Møteplassens og Frivilligsentralens lokaler.
  Astrid Nøkleby Heiberg kommer og holder foredraget:
  "Aktive og eldre".


  Gratis inngang og bevertning.
  VELKOMMEN

 • Elverumsfullmakten

  06. oktober 2016

  I disse dager når Kongens NEI vises på norske kinoer, må vi heller ikke glemme Elverumsfullmakten. Dette dokumentet regnes som et av de viktigste i Norgeshistorien. Den ga Kongen og regjeringen fullmakt til å styre Norge så lenge krigen varte. Flere historikere mener det håndskrevne dokumentet var avgjørende for den norske motstanden under krigen mot tyskerne.

  Originalversjonen ligger til vanlig godt bevart på Stortinget.

  Vi har et antall kopier av Elverumsfullmakten for salg. De som er interessert kan henvende seg til sekretær Knut Vold, eller til styret på "vaffel-møte" eller på medlemsmøte.
   

 • Kongens NEI

  20. september 2016

  Kongens NEI - Generalløytnant (p) Robert Mood åpner lørdag 24. september kl 1600 en utstilling på Glomdalsmuseet, med de historiske hendelsene som fant sted tre dager i april 1940.
  Utstillingen omfatter bl.a. bilder og rekvisitter fra filmen, samt historisk dokumentasjon, gjenstander og videointervjuer med tidsvitner fra Hamar, Midtskogen og Nybergsund.

 • Julebord på Siris

  20. september 2016

  25. november blir det tradisjonelt julebord på Siris.
  Minimum antall påmeldte er passert for lengst, og det er fortsatt noen plasser ledig.
  Ny frist for de siste plassene er 10. november.
  Se nedenfor.

 • Eldrerådets høringsuttalelse - høringsutkast strategisk plan - helse og omsorg i Elverum 2016 -2020

  15. september 2016

  Eldrerådets høringsuttalelse – høringsutkast strategisk plan – helse og omsorg i Elverum 2016 -2020
  Elverum kommunes eldreråd viser til tidl. ref. vedrørende høring på strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016 – 2020.Eldrerådet har, som nevnt i innledningen til høringsutkastet, fått orientering om framdriften i arbeidet med overnevnte plan. Det understrekes at dette ikke kan kalles dialogmøter, noe som har vært etterlyst fra eldrerådets side.

  Se hele høringsuttalelsen nedenfor.

 • Den internasjonale eldredagen markeres onsdag 5. oktober kl 0945 -1400

  15. september 2016

  Markering av "Den internasjonale Eldredagen" 2016, onsdag 5. oktober i Festsalen i Rådhuset.
  Det blir hilsen til "seniorene" ved ordfører Erik Hanstad. Hovedtaler er lege Kjetil Høye, som vil holde foredraget: "Det gode liv".
  Bevertning.

 • Tur til Julussa og Gransjøberget Sæter

  14. september 2016

  Flott tur til Julussa og Gransjøberget Sæter, med innlagt orientering om "granfrøbanken" i Julussdalen.

 • Turkomiteen informerer om turer

  06. september 2016

  Turkomiteen vil minne om at følgende turer er bestemt:
  Handletur til Charlottenberg tirsdag 22. november.
  Tur til Kiel mandag 5. - onsdag 7. desember.
  Detaljer om avreise etc. kommer senere.
  Påmelding til:Thor Anders Sognli tlf.:412 99 228
                                                   e-post: tasognli@gmail.com
                         Arne Druglimo        tlf.: 911 66 652

                                                    e-post: arne.druglimo@gmail.com