Aktuelt

 • Historisk tur

  Forsvarets seniorforbund avd. Elverum inviterer til historisk tur til Gravberget gård i Våler fredag 14.09. kl 1130 - lørdag 15.09. ca. kl 1500.

 • Elverums geologi

  Bildet viser hvordan det er planlagt å bli i området Ydalir her i Elverum og denne dagen kommer Ole Nashoug og blir med oss på en omvisning i Elverum og området rundt. Han vil orientere oss om de geologiske prosessene som har formet landskapet og hvordan det har lagt grunnlaget for boligområder og næringsutvikling.

 • Ny leder i FSF avd Elverum

  Ny leder i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum
  Hans Harviken ble på avdelingens årsmøte 20. mars valgt til ny leder.

 • Østkantorget lørdag 11. august -18

  Vi i FSF avd. Elverum har ansvaret for Østkantorget lørdag 11. august.
  Det har vært en utfordring tidligere år, og utfordringen blir kanskje ikke mindre i år, da dette er lørdagen i Jakt- og fiskedagene.
  VI TRENGER DERFOR HJELP FRA MEDLEMMENE!
  Minimum trenger vi 3-4 personer i vaffel/kaffebua, da de som steker vafler ikke kan håndtere penger samtidig.
  Så er det behov for 2 personer for å selge lodder og kreve inn betaling for utstillingsplassen.

  Klargjøringen starter kl 0800, med utsetting av bord og stoler. Til det tidspunktet trenger ikke alle møte, men fra kl 0900 må vi være klare med vaffler og kaffe for salg.
  Avsluttes innen kl 1400 med litt opprydding.
  De som har anledning til en liten dugnad, meld fra til leder Hans Harviken på tlf. 917 38 695, eller sekretær Knut Vold tlf.469 18 481. Bruk SMS eller ring.
  NB! Vi håper det melder flere enn 5-6 personer, for da kan vi lage "skift"!
  Dette blir en liten test på dugnadsånden i avdelingen!
   

 • Tirsdagskaffe

  Tirsdagskaffe på SIRIS!

  Forsvarets seniorforbund avd. Elverum starter nytt tilbud om sosialt samvær.

  Møt opp på SIRIS tirsdag 7. februar kl 1100 og inntil kl 1300 for sosialt samvær.

 • Invitasjon til foredrag, Astrid Nøkleby Heiberg

  Elverum frivilligsentral inviterer til foredrag onsdag 26. oktober kl 1100,
  I Møteplassens og Frivilligsentralens lokaler.
  Astrid Nøkleby Heiberg kommer og holder foredraget:
  "Aktive og eldre".


  Gratis inngang og bevertning.
  VELKOMMEN

 • Elverumsfullmakten

  I disse dager når Kongens NEI vises på norske kinoer, må vi heller ikke glemme Elverumsfullmakten. Dette dokumentet regnes som et av de viktigste i Norgeshistorien. Den ga Kongen og regjeringen fullmakt til å styre Norge så lenge krigen varte. Flere historikere mener det håndskrevne dokumentet var avgjørende for den norske motstanden under krigen mot tyskerne.

  Originalversjonen ligger til vanlig godt bevart på Stortinget.

  Vi har et antall kopier av Elverumsfullmakten for salg. De som er interessert kan henvende seg til sekretær Knut Vold, eller til styret på "vaffel-møte" eller på medlemsmøte.
   

 • Kongens NEI

  Kongens NEI - Generalløytnant (p) Robert Mood åpner lørdag 24. september kl 1600 en utstilling på Glomdalsmuseet, med de historiske hendelsene som fant sted tre dager i april 1940.
  Utstillingen omfatter bl.a. bilder og rekvisitter fra filmen, samt historisk dokumentasjon, gjenstander og videointervjuer med tidsvitner fra Hamar, Midtskogen og Nybergsund.

 • Julebord på Siris

  25. november blir det tradisjonelt julebord på Siris.
  Minimum antall påmeldte er passert for lengst, og det er fortsatt noen plasser ledig.
  Ny frist for de siste plassene er 10. november.
  Se nedenfor.

 • Eldrerådets høringsuttalelse - høringsutkast strategisk plan - helse og omsorg i Elverum 2016 -2020

  Eldrerådets høringsuttalelse – høringsutkast strategisk plan – helse og omsorg i Elverum 2016 -2020
  Elverum kommunes eldreråd viser til tidl. ref. vedrørende høring på strategisk plan: Helse- og omsorg i Elverum 2016 – 2020.Eldrerådet har, som nevnt i innledningen til høringsutkastet, fått orientering om framdriften i arbeidet med overnevnte plan. Det understrekes at dette ikke kan kalles dialogmøter, noe som har vært etterlyst fra eldrerådets side.

  Se hele høringsuttalelsen nedenfor.

 • Tur til Julussa og Gransjøberget Sæter

  Flott tur til Julussa og Gransjøberget Sæter, med innlagt orientering om "granfrøbanken" i Julussdalen.