FSF - Elverum

innholdsbilde_fullBredde.jpg

Velkommen til FSF-Elverum

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund, men vår historie begynner med Forsvarets pensjonistforening Elverum, som ble stiftet 11. februar 1983.
Foreningen skiftet navn i 2011 til Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum.
De gjeldende vedtektene er basisvedtekter for alle lokalavdelinger tilsluttet Forsvarets seniorforbund og ble besluttet vedtatt på Landsmøtet 8. juni 2011. Sist endret på Landsmøtet 12. mai 2015.
På denne bakgrunn er vedtektene for Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum justert, og vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016.
Vi disponerer "Hytte 98" på Terningmoen, som en form for "klubblokale". Her gjennomfører vi våre styremøter med påfølgende "vaffelmøter", som er for alle medlemmer. I tillegg har vi medlemsmøter ved Elverum tekniske verksted (ELTV).

Nytt fra oss

 • Østkantorget lørdag 24. juni -17

  19. juni 2017

  Vi i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum har ansvaret for Østkantorget lørdag 24. juni.
  Minimum trenger vi 3-4 personer i vaffel/kaffebua, da de som steker vafler ikke kan håndtere penger samtidig.
  Så er det behov for 2-3 personer for å selge lodder og kreve inn betaling for utstillingsplassen.

  Klargjøringen starter kl 0800, med utsetting av bord og stoler. Til det tidspunktet trenger ikke alle møte, men fra kl 0900 må vi være klare med vaffler og kaffe for salg.
  Avsluttes innen kl 1400 med litt opprydding.
  De som har anledning til en liten dugnad, meld fra til leder Aage Jonassen # 951 95 189. Bruk SMS eller ring.
  NB! Vi håper det melder flere enn 5-7 personer, for da kan vi lage "skift"!
   

 • Turen til Mammuthuset

  14. juni 2017

  Fin tur til Mammuthuset tirsdag 13. juni og utrolig engasjerende og interessang orientering av Ole Nashoug, som var et oppkomme av kunnskaper om hvordan Hedmarken ble til gjennom millioner av år.
  Nå planlegger vi tur i Elverums-området med Ole Nashoug som guide og foreleser om Elverums geologi.

 • Sykehuset Innlandet - fremtidig sykehusstruktur

  09. mars 2017

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, inviterer til orienteringsmøte i Befalsmessa på Terningmoen tirsdag 14. mars kl 0930. Møte avsluttes med at tilhørerne inviteres til felles lunsj ca. kl 1100.
  Brukerrepresentant i styret for Sykehuset Innlandet, Aage Willy Jonassen, vil orientere om høringsbrevet vedr. fremtidig sykehusstruktur i Hedmark og Oppland. Han vil også "trekke fram" noen viktige faktorer når det gjelder spørsmålene i høringsbrevet, som skal besvares.
  Høringsbrevet kan leses på: https://sykehuset-innlandet.no (hovedsiden til Sykehuset Innlandet).

  Sykehuset Innlandets idèfaserapport beskriver faglige utviklingstrekk og vurderer ulike modeller for en fremtidig sykehusstruktur. Hvordan bør tilbudet være i 2040? Sykehuset Innlandet inviterer høringsinstansene til å gi sine innspill innen 12. mai.
  Det er 6 spørsmål i høringsbrevet, som høringsinstansene spesielt blir bedt om å uttale seg om.

  Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, har planer om å gi en høringsuttalelse. Møt opp i Befalsmessa og bidra med synspunkter til høringsuttalelsen!


   

 • Torskeaften fredag 3. mars 2017

  16. januar 2017

  Sett av fredag 3. mars kl 1900 - 2300 til den tradisjonelle torskeaften på SIRIS. Det blir litt annerledes i år!
  Se her:
  Aperitiff, som tidligere, men;

  "Skreiaften" med fersk torsk, lever og rogn med tilbehør. Bacalao, innbakt skrei, skreiboller, himmelsk fiskesuppe, lokalt flatbrød og hjemmelaget brød og tilbehør.
  Dessertbord og kaffe.

  Dette kan dere ikke gå glipp av. Detaljer om påmelding og pris kommer senere!

Kontakt oss

62414068 / 951 95 189

Leder
Aage Willy Jonassen
Østerdal garnison. pb 393, 
2406 Elverum

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Ingen lokale aktiviteter registrert.