Dagstur til Bugøynes

Dato: 19. september 2018 09:00 - 17:00

Dagstur til Bugøynes onsdag 19. september med buss i samarbeid med Kontaktutvalget.

Forsvarets seniorforbund avd Øst-Finnmark i samarbeid med  Kontaktutvalget region 1 inviterer til dagstur med buss til Bugøynes
onsdag 19 september.

Transport og lunch på Bugøynes dekkes av foreningene.
Det vil bli gitt et historisk tilbakeblikk om Bugøynes, og det blir anledning til en orientering/besøk ved et krabbeoppdrett som foregår der.

Bussen starter i Vadsø kl 0900 med følgende rute: Joker - Oscarsgate - Fosseveien - Vidjeveien (overfor helsesenteret) med siste stopp ved Kiwi.
Retur fra Bugøynes på ettermiddag samme dag.

Deltakere fra Vardø tiltrer i Vadsø - kjøregodtgjørelse.
Deltakere Fra Sør-Varanger benytter leiebil, eventuelt privatbil avhengig av antall deltakere - kjøregodtgjørelse.

Velkommen til en forhåpentlig hyggelig og interessant tur.

Svarfrist: mandag 10. september til

Oddmund Nilsen                                         Sigfred Kalvik                                     Arnt Nystad

789 52257/468 07217                                 976 43801                                         995 83046