Styremøte med påfølgende medlemsmøte

Dato: 13. februar 2019 09:00 - 11:15