Markering unionsoppløsningen. Minnesteinen Hvalsmoen kl 11:00 v/STINGHVAL

Dato: 06. juni 2018 11:00 -