Styremøte kl 09:00 med påfølgende medlemsmøte kl 11:15

Dato: 14. november 2018 00:00 -