Styremøte kl 09:00 med påfølgende medlemsmøte kl 11:15

Dato: 12. september 2018 00:00 -