Skreimøljeaften 22 februar kl 18:00

Dato: 22. februar 2018 18:00 -

På General Hotell, Helgelandsmoen. Kaffe i Hallingmessa etter måltidet.

Bindende påmelding til Einar Lauritsen. 

Tlf. 901 51 833 Innen 10. februar

Vedlegg

Skreimølje.jpeg