11/9 2019 Lunsjmøte kl 11:15 med interessant foredrag av LENA ROS MATTHIASDOTTIR

Dato: 11. september 2019 11:15 - 14:00

ISLAND SETT INNENFRA. -  FOREDRAG  AV
LENA ROS MATTHIASDOTTIR

Foredraget er et spennende møte med Lena selv og med hennes formor Aud Kjetilsdatter den dypttenkende. Aud innvandret til Island rundt 840-tallet e.kr. Hun var en kristen høvdingkvinne. Lena og hennes familie bor i Haugsbygd og Lena er sokneprest i Haug kirke.
 

Lena Ros Matthiasdottir, sokneprest i Haug kirke og leder i foreningen Nordeny i Buskerud. Hun flyttet hit for 6 år siden sammen med familien sin. Hun var prest i Reykjavik i 10 år. Kirken har en stor menighet på 20 000. Kirken er moderne og med flott akustikk, og den tar 1 300 personer. Det var mye arbeid, og hun følte behov for en pause, og ønsket å bytte stilling med en prest i en av de mindre menighetene på Island, men det var ingen som ville bytte med henne. Derfor tenkte hun at hun måtte ut i verden. Hun tok det opp med familien og valget falt på Norge. Hun skrev til mange prostier over hele landet om det var noe hun kunne gjøre, og fikk mange svar, og det var da hun oppdaget at det var mangel på prester i Norge. Lena er gift og har tre døtre og en sønn og barnebarn. Så hvorfor Hringariki?  
På Island har de stor bevissthet om fortiden og sine røtter. Lena kan følge sitt slektstre tilbake til år 65 e.kr., og hun forteller historien om Aud Kjetilsdatter den dypttenkende. Hennes far kom fra Aurland/Kvam gård, og mors side fra Ringerike. Aud er Lenas formor i 32 ledd tilbake. Hun var en kristen høvdingkvinne som bodde på Hebridene opplevde at mann, svigerfar og sønn ble drept, og da hun ikke kunne flytte tilbake til Norge valgte hun å bygge to skip og flytte til Island.  Aud friga sine slaver og ga dem land slik at de ble frie bønder, og det var fred der så lenge hun levde.  
Auds historie er skrevet ned i Eyrbyggjasaga. Det er også skrevet bøker om Aud av forfatteren Vilborg Davidsdottir. Bøkene heter Audur og Vigrodi.  

TW

Lena Ros Matthiasdottir (2).jpg
880 (2).jpg