Kontaktmøte FKL

Dato: 14. juni 2018

4 representanter fra FSFRHO deltar på dette kontaktmøte. Kontaktperson FKL: Vidar Dahl.