Styremøte kl 09:00 og påfølgende medlemsmøte kl 11:15

Dato: 14. februar 2018 00:00 -